Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


Facilități »

Primă de încadrare
-          beneficiați de această primă dacă vă angajați, din șomaj, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea unde aveți  domiciliul stabil;
-          cererea pentru această primă de încadrare trebuie depusă în termen de maxim 12 luni de la angajare;
-          suma primită este egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data acordării. (1.000 lei în februarie 2012)  (art.74 din Legea 76/2002 modificată)

Primă  de instalare
-          beneficiați de această primă dacă vă angajați, din șomaj, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea unde aveți  domiciliul stabil și, ca urmare a acestei angajări vă schimbați domiciliul stabil;
-          cererea pentru această primă de încadrare trebuie depusă în termen de maxim 12 luni de la angajare;
-          valoarea primei de instalare este egală cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării (3.500 lei, de exemplu, în februarie 2012). (art.75 din Legea 76/2002 modificată)

Prima de încadrare a absolvenților
-          absolvenții pot beneficia, o singură dată, pentru fiecare formă de învățămând absolvită, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 lei în februarie 2012);
-          cererea pentru acordarea acestei prime trebuie depusă în termen de maxim 60 de zile de la angajare. ( art.73’ din Legea 76/2002 modificată)
Notă
: absolventul nu trebuie să fi avut raporturi de muncă sau de serviciu la data absolvirii studiilor, să nu fi avut în ultimii doi ani raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul și să rămână angajat cel puțin 12 luni cu program normal de lucru.

Angajarea ca ucenic
-          tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, pot obține un loc de muncă, cu o durată determinată, cuprinsă între minim un an și maxim 3 ani, ca ucenici;
-          perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile;
-          programul normal de muncă este de maxim 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
-          salariul de bază lunar este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, în condițiile unui program de 8 ore/zi;
-          angajatorul este obligat să-i asigure ucenicului pregătirea teoretică și practică iar, la final,  să-l înscrie pe ucenic, pe cheltuiala sa, cu cel puțin 45 de zile înainte de data încetării contractului, la un Centru Autorizat de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale pentru eliberarea atestatului.  (Legea 106/2011 privind completarea și modificarea L 279/2005 și HG 1.212 din 6 decembrie 2011)

Completarea  veniturilor
-          persoanele (cu excepția absolvenților) care se angajază în perioada în care sunt îndreptățite să primească indemnizație de șomaj beneficiază de o sumă egală cu 30% din cuantumul  indemnizației;
-          solicitantul trebuie să nu mai fi fost în raport de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani și să depună cererea pentru acordarea acestei sume în maxim 60 de zile de la angajare.  (art.72 din Legea 76/2002 modificată)

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset