Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


Facilități »

 La angajarea unui șomer
-         beneficiați de o subvenționare cu 70% din valoarea indicatorului social de referință (500 lei) pentru  o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare șomer angajat;
-         subvenționarea se acordă de la data angajării persoanei șomere (dacă este încheiată convenția în termen de maxim 30 de zile) (art.78 și 79 din Legea 76/2002 modificată). 

La angajarea unui șomer cu vârsta de peste 45 ani sau a șomerilor unici susținători ai familiilor monoparentale
-         beneficiați de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei) și de scutirea de la plata contribuției datorată la BAS pentru fiecare șomer angajat;
-         sumele cuvenite ca subvenție vor fi deduse din contribuția datorată la BAS până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară. (art.85 din Legea 76/2002 modificată)
Notă: nu trebuie să fi existat raporturi de muncă sau de serviciu între angajator și persoana respectivă în ultimii doi ani; angajatorul are obligația menținerii pe o perioadă de minim 2 ani a raporturilor de muncă.

La angajarea unui absolvent
-         sunteți subvenționați, pentru o perioadă de 12 luni, cu o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință pentru încadrarea unor absolvenți ai ciclului inferior de liceu sau a școlilor de arte și meserii;
-         sunteți subvenționați, pentru 12  luni, cu o sumă egală de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință pentru încadrarea absolvenților învățământului liceal sau postliceal;
-         beneficiați de o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenții de învățământ superior;
-          și sunteți scutiți pe o perioada de 12 luni, de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferenta absolvenților încadrați. (art.80  și art.84’ din Legea 76/2002 modificată)
Notă: există obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la încheierea convenției. În situația în care raporturile de muncă sau de serviciu se mențin și după expirarea termenului de 3 ani, angajatorii pot beneficia, la cerere, de un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate și virate pentru aceștia pe o perioadă de maxim 2 ani de la data îndeplinirii obligației.

La angajarea unei persoane cu handicap
-         beneficiați de o subvenție în sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință, având obligația să mențineți, vreme de minim doi ani, raporturile de muncă. (art.85 (2,3) din Legea 76/2002; Legea 448/2006 R)
-         în cazul absolvenților din rândul persoanelor cu handicap beneficiați de subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pe o perioadă de 18 luni și sunteți scutiți, pe aceeași perioadă, de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferenta absolvenților încadrați; 

Pentru angajarea șomerilor care mai au 3 ani până la pensionare
-         pentru angajarea șomerilor care, în termen de 3 ani de la angajare,  îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau limită de vârstă, beneficiați lunar,  de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință pe perioada angajării până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. (art.85 (5) din Legea 76/2002 modificată)
Notă: Subvenționarea este condiționată de obligația de a nu fi existat raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani. Sumele vor fi deduse din contribuția datorată BAS.

La angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor
-         dacă angajați elevi sau studenți, primiți un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (maximum 60 de zile lucrătoare dintr-un an calendaristic). (Legea 72/2007) 

Pentru programe de formare profesională adresate propriilor angajați
-         primiți 50% din valoarea cheltuielilor generate de programele de formare profesională organizate pentru un număr de maxim 20% din personalul angajat al unității;
-         beneficiați de această subvenționare o singură dată pe an și pentru un singur program de formare profesională. (Art.48’ din Legea 76/2002)
Notă: aveți obligația de menținere a raporturilor de muncă cu persoanele participante la programul de pregătire profesională cel puțin un an de la data acordării sumei.

Pentru angajarea de ucenici
-         beneficiați de 60% din valoarea indicatorului social de referință pentru angajarea tinerilor, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, care nu dețin o calificare și pentru care organizați programe de ucenicie la locul de muncă.
-         contractul de ucenicie poate avea minim un an și maxim 3 ani de zile iar subvenția se acordă lunar, pe toată perioada contractului de ucenicie. (Legea 106/2011 privind completarea și modificarea L 279/2005 și HG 1.212 din 6 decembrie 2011)
Notă: aveți  obligația să-i asigurați ucenicului pregătirea teoretică și practică iar, cu 45 de zile înainte de data încetării contractului, să înscrieți ucenicul, pe cheltuiala societății, la un Centru Autorizat de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesională pentru a primi atestatul.

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset