Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


Despre noi »

Proiectul ”Munca pe primul loc”


Prezentare și obiective

Vizează creşterea participării şomerilor, în special a celor de lungă durată, la programe active de ocupare pentru facilitarea integrării, atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv din zonele rurale, sprijinirea ocupării formale în regiunile Sud Vest - Oltenia şi Sud - Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:          

  • Realizarea unui program complex de reintegrare pe piaţa muncii în Centrul de Reintegrare din Regiunea SV Oltenia, Craiova, pentru furnizarea de servicii de stimularea ocupării forţei de muncă, destinat unui numar de 3000 de şomeri (inclusiv persoane inactive), şi transferul acestuia în Centrul din Regiunea Muntenia, pentru 1500 şomeri (inclusiv persoane inactive).
  • Constituirea unei Comisii Interregionale pe Problemele Şomerilor ce va contribui la crearea Centrelor de Reintegrare a Şomerilor şi la atragerea finanţărilor pentru înfiinţarea celui din Alexandria, prin creşterea gradului de conştientizare la nivelul autorităţilor publice şi dezvoltarea de parteneriate, care să susţină promovarea măsurilor active de ocupare.
Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset