Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


 
Nume:
Domiciliu:
Date personale:
Legislatie:

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, cu sediul în Craiova, nr. 137A, str. Calea Bucuresti, Bl.N8, parter, jud. Dolj prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul furnizarii de servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca prin consilierea si informarea dumneavoastra dar si mediere in vederea angajarii dumneavoastra pe piata muncii.

Datele dumneavoastra vor fi dezvăluite în cadrul activitătilor de implementare a proiectului ”Munca pe primul loc”, Autorităţii de Management care gestionează Programul Organizational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Organismul Intermediar pentru implementarea proiectului la nivel regional OIR-POSDRU SV-Oltenia şi oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finantării nerambursabile.

Pe viitor, aceste date: cu privire la identitate(nume şi prenume, sex, data şi locul nasterii, cetătenia, semnătura, numele si prenumele membrilor de familie), la starea civila(actele de stare civilă, seria si numarul actului de identitate/pasaport,Cod numeric personal), la adresa de domiciliu(adresa de domiciliu/resedintă,telefon/fax,e-mail), cu privire la formarea profesionala(formare profesională- diplomă -studii, profesie, loc de muncă,date din permisul de conducere ), cu privire la situatia familială(membrii familiei), cu privire la situatia economica(situatia economico-financiară, nr. asigurare sociala, venit net pe membru de familie), date privind caracteristicile fizice(caracteristici fizice/antropometrice,imagine, voce),date cu caracter personal care denota originea etnica, date privind starea de sanatate, date privind savarsirea de infractiuni, date privind cazierul judiciar, ne permit să desfăsuram activitatea proiectului la care va înscrieti şi să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare vă asigură de păstrarea confidenţialităţii datelor.


În cazul în care acceptaţi ca datele dumneavoastră să intre în baza noastră de date şi să fie utilizate conform acestei informări, vă rugăm să bifaţi:

  •  
  •  

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Managerul de Proiect Andreescu Alina Stefania.


De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate.

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset