Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


Despre noi » 

Asociația Șanse Egale pentru Fiecare Craiova


Filozofie

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova are ca viziune o societate modernă incluzivă, bazată pe drepturi la nediscriminare şi egalitate de tratament, care promovează egalitatea de şanse pentru toţi şi beneficiile diversităţii în toate planurile vieţii sociale, dar mai ales pe piaţa muncii. Întreaga activitate este coordonată conform principiului “Munca pe primul loc”, care are la bază tratamentul egal, participare şi acţiune pe piaţa muncii prin empowerment social.

 

Misiunea

Pe piața muncii:

 • Promovarea diversității în lupta împotriva discriminării
 • Combaterea prejudecăților, intoleranței și inegalităților                    
 • Empowerment social

Strategia de dezvoltare a organizaţiei se bazează pe participarea activă la viaţa socială a comunităţii, pe formarea unui cadru de cooperare între reprezentanţii societăţii civile şi autorităţi, dar şi pe creşterea capacităţii administrative şi financiare interne.

 

Valorile fundamentale ale asociaţiei

 • Egalitatea de şanse
 • Libertatea
 • Prosperitatea
 • Dreptatea socială

Obiectivele asociației

 • Contribuția la crearea unui cadru legislativ coerent  împotriva discriminării (pe motive de sex, origine etnică sau rasială, vârstă, orientare sexuală, handicap, religie, convingeri, etc).
 • Informarea cetățenilor asupra dreptului lor la nediscriminare și egalitate de tratament prin promovarea egalității de șanse pentru toți și evidențierea beneficiilor diversității.
 • Organizarea de programe, conferințe, training-uri în scopul promovării principiului "Munca pe primul loc".
 • Inițierea de proiecte cu respectarea principiilor Uniunii Europene.
 • Organizarea de campanii pentru promovarea principiului Munca pe primul loc prin activarea drepturilor cetățenești la nediscriminare și egalitate de tratament.
 • Colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu organisme interne și internaționale care desfășoară activități în același scop.
 • Realizarea unor acțiuni care acoperă probleme de educaţie, asistenţă medicală şi de acces la bunuri şi servicii.

 

Istoric

Încă de la înființare, din anul 2002, Asociația Șanse Egale pentru Fiecare Craiova
s-a implicat activ în viața comunității și a fost în permanență preocupată de dezvoltarea parteneriatelor prin care să aducă un plus de valoare în proiectele desfășurate. Până în prezent au fost implementate cu succes următoarele proiecte:

 • Programul PHARE RICOP (RO 09904.4.05.007) desfășurat în perioada 2002-2003 a avut ca finalitate crearea Centrului social ”Şanse Egale pentru Fiecare” (Craiova, Calafat). Proiectul şi-a propus îmbunatăţirea situaţiei persoanelor disponibilizate din industrie prin organizarea unor cursuri de calificare “Servicii de îngrijiri la domiciliu” şi a unor programe de consiliere socială şi psihologică.
 • În calitate de membră a Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale, precum şi a Comisiei de Mediere a Direcţiei de Muncă Familie şi Solidaritate Socială, participă la elaborarea Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale.
 • În calitate de membră a Comisiei Judeţene a Egalităţii de Şanse Judeţene, participă la întrunirile acesteia şi la elaborarea planurilor strategice în domeniul egalităţii de şanse.
 • În perioada 13-15 decembrie 2001 organizează la Craiova Seminarul Internaţional “Femeile Împreună - partenere pentru democraţie” în colaborare cu European Women’s Foundation.
 • Seminarul Internaţional “Tinerii români - o şansă pentru mâine” desfășurat în perioada 9-11 octombrie 2003, organizat în colaborare cu European Women’s Foundation.
 • În septembrie 2002 a iniţiat o colaborare cu L.A.D.O. în desfăşurarea meselor rotunde “Liceenii şi drepturile lor”.
 • În perioada octombrie – decembrie 2004 organizează Campania împotriva traficului de fiinţe umane “Traficul de fiinţe umane există” în parteneriat cu Mitropolia Oltenia, Inspectoratul de Poliţie Dolj şi Inspectoratul Şcolar Dolj.

Începând cu anul 2008, au devenit membri asociaţi 3 companii cu un istoric al rezultatelor şi resurselor care contribuie substanţial la realizarea obiectivelor planificate. Astfel, a fost posibilă inițierea și susţinerea unor proiecte complexe, asa cum este proiectul aflat în derulare în perioada 2010-2012, ”Munca pe primul loc”.

 


Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset