Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


CIPS »

POLITICA PUBLICĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ DIN REGIUNEA SV OLTENIA-ETAPA A I-A
Partea a I-a
CRITERII DE ANALIZĂ A FENOMENELOR DE PE PIAȚA MUNCII

1. Influența globalizării asupra mediului economic din România
2. Profesiile și specializările căutate pe piața muncii
3. Modificări legislative, economice și sociale în contextul apartenenței la Uniunea Europeană
4. Elaborarea de concluzii la diferite perioade de timp

Partea a II-a
POLITICA PUBLICĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ DIN REGIUNEA OLTENIA

1. Determinarea conceptului de resurse de muncă regionale. Efectele sociale și economice a utilizării eficiente și cu un grad mare de ocupare a resurselor de muncă
2. Delimitarea acțiunilor publice de utilizare la maxim a resurselor de muncă regionale de acțiunile organizaționale
3. Posibilitatea de a evalua strategiile profesionalizării resurselor de muncă pentru a obține un avantaj competitiv al regiunii, în special în zonele fără resurse naturale
4. Strategia de identificare a structurii resurselor umane în funcție de vârstă, gen, mediu social
5. Estimarea cererii de forță de muncă viitoare și a sectoarelor de activitate
6. Modalități de sprijin a sistemului de învățământ (profesional, liceal și universitar) pentru formarea de resurse umane competitive pe piața muncii
7. Corelarea trendurilor dinamicii demografice și nevoile de resurse de muncă
8. Evaluarea instituțiilor/organizațiilor care oferă formare/calificare/recalificare profesională
9. Corelarea ofertei de formare/calificare profesională cu nevoile pieței muncii
10. Evaluarea nevoilor de calificare și recalificare a șomerilor în funcție de structura profesională și educațională a șomerilor
11. Extinderea politicii publice dinspre înțelegerea șomerilor spre creșterea gradului de ocupare a resurselor de muncă neutilizate. Prin includerea în grupul țintă al acțiunilor de reintegrare profesională se vizează obținerea de venituri suplimentare la bugetul de stat prin plata impozitelor
12. Organizarea de evenimente publice prin care să se pună în contact persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii pentru cunoașterea și înțelegerea cerințelor existente

PARTEA a III-a
PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚILOR

COMISIEI INTERREGIONALE PENTRU PROBLEME CU ȘOMERII

1. Plasarea în contextul regional a Comisiei Interregionale pentru Probleme cu Șomerii
2. Armonizarea acțiunii instituțiilor care formează Comisia
3. Distribuirea activităților între membrii Comisiei
4. Stabilirea canalelor de comunicare cu privire la stadiul activităților între parteneri
5. Planificarea perioadelor de centralizare, analiză și raportare a concluziilor rezultate din prelucrarea informaților colectate de la parteneri
6. Stabilirea instituțiilor care colectează, centralizează și analizează datele
7. Elaborarea unui program de raportare a monitorizărilor de pe piața muncii
8. Dezbaterea acțiunilor comune și a strategiilor propuse bazate pe analiza și monitorizarea permanentă a pieței muncii
9. Analiza disponibilităților de resurse de muncă

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset