Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


2% »

2% din impozit

Sistemul „2% din impozit” îngăduie persoanelor fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venitul global către o organizaţie non-profit.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede că persoanele fizice contribuabile pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru susţinerea entităţilor non-profit.
Din întregul impozit (100%) plătit deja la stat puteţi deturna legal 2% către aceia în care aveţi încredere. Ceilalţi 98% rămân tot la stat.
Suma de 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie ci reprezintă o sumă de bani pe care o luaţi în mod legal din braţele statului şi pe care o trimiteţi unei organizaţii legal constituite.

În cazul în care contribuabilul este o persoana juridică, în Legea nr. 571/2003 la capitolul III, Art. 31 se prevede că acei contribuabili care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 3% din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset