Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
RO |  EN |  DE |  Sitemap | Contact


CIPS »

COMISIA INTERREGIONALĂ PE PROBLEME CU ŞOMERII

Comisia Interregională pe Probleme cu Șomerii, denumită în continuare CIPS,  este înfiinţată în temeiul contractului de finanțare POSDRU/82/5.1./ S/ 54993 și anexelor sale.

CIPS este alcătuită din reprezentanţi ai Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova, ai Agențiilor Județene de Șomaj din Regiunea SV Oltenia si S Muntenia, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, reprezentanții institutiilor publice locale și ai instituțiilor patronale reprezentative la nivel regional.

Comisia Interregională pe Probleme cu Şomerii a fost constituită la data de 31.01.2011 și are, în prezent, 20 de membri, din care au fost aleși un președinte și doi vicepreședinți.

CIPS are, în principal,  următoarele atribuţii :
a) urmăreşte elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului Interregional pentru reducerea șomajului;
b) analizează obiectivele şi măsurile propuse pentru a fi introduse în Planului Interregional pentru reducerea somajului;
c) dezbate forma finală a Planului Interregional pentru reducerea somajului;
d) supune atenţiei instituțiilor publice din Regiunea SV Oltenia și Sud Muntenia sau la nivel national strategii şi politici pentru creşterea nivelului şi calităţii ocupării forţei de muncă, în corelaţie cu programele de dezvoltare economică şi socială;
e) propune direcţiile dezvoltării parteneriatelor public- privat în diminuarea ratei șomajului la nivel regional;
f)  propune măsuri pentru armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finanţate din fonduri publice sau din alte surse;
g) face propuneri privind îmbunatățirea cadrului legislativ în domeniul ocupării forței de muncă;
h) pe baza tendinţelor dezvoltării economice şi sociale şi a evoluţiilor pe piaţa muncii regionale, face propuneri pentru iniţierea unor măsuri active de combatere a şomajului;
i)  analizează rezultatele în implementarea proiectului “Munca pe primul loc”, în vederea diseminării acestora;
j)  identifică posibilități de corelare a indicatorilor din proiecte finanțate din fonduri publice în ce priveste rata șomajului, eficiența măsurilor active de ocupare propuse și implementate, etc.;
k) contribuie la realizarea analizelor statistice la nivel interregional privind piața muncii și somajul;
l)  contribuie la crearea Centrelor de Reintegrare a Șomerilor și la atragerea finantarilor pentru înființarea unui asemenea centru în Alexandria, județul Teleorman, prin cresterea gradului de conștientizare la nivelul autoritatilor publice și dezvoltarea de parteneriate care sa susțină promovarea măsurilor active de ocupare.

 

Contact
Adresa:
CRS Craiova
B-dul Decebal, Nr 83, 200621,
Craiova, Jud Dolj
Telefon: 0351 427 556  
Fax: 0351 427 561
Mail: office@asociatiasef.ro


Inregistrare

Contact Us

Name

* Please enter a valid name

Email

* Please enter a valid e-mail address

Company

Phone

Your Message

* Please enter a message

Nederland: Hazeldonk 6006, 4836 LA Breda | Tel : +31 (0)765 420 740 | Email : soft@netrom.nl


Romania: Cl Bucuresti 137A, Craiova 200617 | Tel: +40 (0)251 437 738 | Email: soft@netrom.ro

Send
Reset

Call me back

Name

* Please enter a valid name

Phone

Subject

* Please enter subject
Send
Reset